Konečne! Slovensko zakazuje na svojom území takmer všetky zvieratá v cirkusoch. Aký je váš názor?

Reklamy

Konečne nastal deň, kedy si Slovensko uvedomilo, že sa cirkusy čoraz viac stávajú akousi formou týrania zvierat. Už dávno sa hovorilo o zákaze prevádzkovania, no dlhšie sa nič nedialo.

Ako zázrakom však prišlo vyhlásenie.

Práve 1. september 2019 bude dňom, kedy sa v cirkusoch zakáže využívanie zvierat na verejné vystúpenia. Vzťahuje sa to na mačkovité šelmy, slony, delfíny, primáty, medvede a mnoho ďalších zvierat. Okrem toho, je zverejnený aj zákaz s týmto cieľom cvičiť spomenuté zvieratá.

O tom všetkom informuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento zákaz sa netýka zierat ako mačka domáca, fretka domáca alebo aj pes domáci. Samozrejme si treba uvedomiť, že zákaz sa nevzťahuje na prípadné prednášky, či kŕmenie v zoologických záhradách a ani na sokoliarske vystúpenia.

Sú dané aj podmienky, spojené s verejným vystupovaním a výcvikom zvierat, ktorých sa teda zákaz netýka. Medzi novými pravidlami je napríklad zákaz používania ohňa počas drezúry alebo akýkoľvek iný úkon, ktorý môže zvieraťu spôsobiť bolesť alebo strach. Ak je zviera unavené, musí byť drezúra prerušená.

Sme radi, že aj naša krajina dospela k tomuto záveru, pretože správanie cirkusu voči týmto zvieratám bolo čoraz horšie. Svedčia o tom rôzne zábery, ktoré sa bežne zverejňujú na internete. Tento nový zákon nadväzuje na iný zákon, ktorý bol schválený 1.januára 2019 a definuje zviera ako živého tvora a cítiacu bytosť.

Zdieľajte tento článok a podelte sa s ním na facebooku.

Nezabudnite dať LIKE na našu Facebook stránku, ak chcete vidieť nové články každý deň.

cas.sk