Francúzsko sa stáva prvou európskou krajinou, ktorá zakázala všetky pesticídy spojené so smrťou včiel

Reklamy

Svet sa nedávno prebudil na ďalší negatívny vplyv nadmerného používania pesticídov. Na niekoľkých miestach sa počet včelých obyvateľov drasticky znížil, čo značne znamená obrovskú hrozbu.

Ani po uvedomení si rizík, nie všetky národy prijali nápravné opatrenia. Niektorí sa tiež rozhodli sankcionovať novšie chemikálie, od ktorých sa očakáva, že budú v tomto ohľade ešte katastrofálnejšie.

Francúzsko sa však rozhodlo inak!

Národ je na ceste stať sa prvou európskou krajinou, ktorá zakáže päť druhov pesticídov. Výskumní pracovníci sú presvedčení, že tieto neonikotinoidy sú veľmi škodlivé, pretože zabíjajú včely.

V dôsledku takéhoto radikálneho rozhodnutia sa objavili reakcie z mnohých strán. Niet pochýb o tom, že včelári a ekológovia sú pri rozhodnutí rozhodne nadšení. Chovatelia cukrovej repy a obilnín však nie sú z toho veľmi nadšení. Obávajú sa, že tento zákaz spôsobí, že ich plodiny budú zraniteľné iným hmyzom a škodcami.

Okrem toho sa tento zákaz uplatňuje nielen vo vonkajších priestoroch, ale aj v skleníkoch.

Británia tento zákaz odmietla, aj keď jej Francúzsko dalo množstvo nepriamych dôkazov.

Okrem toho, včely sa na tieto škodlivé pesticídy zvykli; rovnako ako sme závislí na nikotíne alebo iných podobných látkach.

Tieto syntetické neonikotinoidy majú podobnú štruktúru ako nikotín. Od ich zavedenia v polovici 90. rokov tieto chemikálie útočia na centrálny nervový systém hmyzu.

Podľa mnohých štúdií však tieto chemikálie narážajú na počet spermií samcov. Spôsobujú tiež vážnu dezorientáciu pamäti včiel a ich schopnosť vrátiť sa domov. 

Faktom ostáva, že sa hmyz stáva od týchto pesticídov závislý, čo môže vyústiť do poriadnej katastrofy.

My dávame palec hore!

Konečne niekto urobil prvý krok a budeme dúfať, že ostatné krajiny si z Francúzska budú brať príklad!

Nezabudnite dať LIKE na našu Facebook stránku, ak chcete vidieť nové články každý deň.

zdroj: dailymail